Kościelne formalności - Studio Video - Aton

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kościelne formalności

Poradnik
 
 
 
 

Kościelne formalności

Powinni przyjść do kancelarii parafialnej, w której jedno z nich ma pobyt stały lub tymczasowy,
aby odpowiedzieć na pytania z protokołu badań narzeczonych, m.in.
muszą wyrazić oświadczenie o dobrowolnej decyzji zawarcia małżeństwa.

W której parafii ślub ?

Zgodnie z tradycją ślub kościelny zawierany jest w parafii panny młodej,
jednak coraz częściej odchodzi się od tego zwyczaju i młode pary pobierają się w parafii pana młodego
ub w innym wybranym przez siebie kościele.
Trzeba jedynie pamiętać, że aby ślub kościelny był uznany przez polskie prawo, musi spełniać warunki ślubu konkordatowego.

Rozmowa z księdzem

Podczas spotkania z proboszczem narzeczeni ustalają miejsce i termin ślubu.
Mogą również wskazać kapłana, np. z rodziny, który udzieli im ślubu.
Ponadto ksiądz kieruje narzeczonych na nauki przedmałżeńskie i do poradni rodzinnej.
Para otrzymuje formularz o wygłoszeniu zapowiedzi i kartkę do spowiedzi,
którą po odbytym sakramencie, należy podać do podpisania spowiednikowi.

Kurs przedmałżeński

Prawo kanoniczne przewiduje kilka form przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Jedną z nich jest katechizacja przedmałżeńska,
która składa się z dziesięciu 45-minutowych konferencji w kościele i trzech spotkań w poradni rodzinnej.
Na kurs narzeczeni powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem.
Kurs ma na celu: pogłębienie chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie,
przygotowanie do wspólnotowego życia w rodzinie, do odpowiedzialności i współpracy, do kształtowania moralnych
oraz religijno-społecznych postaw, wprowadzenie w życie liturgiczne i sakramentalne,
nauczenie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa i metod naturalnego planowania rodziny.

Poradnia rodzinna

Również w poradni rodzinnej narzeczonych zapoznaje się z naturalnymi metodami kierowania płodnością,
ochroną życia poczętego, problemami małżeńskimi.
W poradni odbywają się przynajmniej dwa spotkania narzeczonych
- pierwsze może być wspólne z innymi parami, drugie – zawsze indywidualne.

Kurs weekendowy

Kursy przedmałżeńskie odbywają się również w wersji spotkań dla zakochanych, rekolekcji lub kursów weekendowych.
Te ostatnie trwają trzy dni i prowadzone są metodą kursu dla zakochanych.
Weekendowy wyjazdowy kurs prowadzi ksiądz z małżeństwem upoważnionym przez przedstawicieli Kurii Biskupiej.
Program jest bardzo intensywny. Organizatorom zależy, aby narzeczeni wyłączyli się na dwie doby z codzienności.
Dlatego nawet, jeśli para mieszka blisko miejsca, w którym odbywa się kurs, nie powinna wracać na noc do domu.
Warunkiem uczestnictwa w kursie weekendowym jest obecność obojga narzeczonych.
Każde spotkanie podzielone jest na trzy części: wprowadzenie, animację małżeństwa, rozmowę par narzeczonych.
Para małżeńska, która prowadzi kurs opowiada o najistotniejszych momentach pożycia małżeńskiego, mówi się, że daje świadectwo życia. Ksiądz uzasadnia wypowiedź małżeństwa, nawiązując do nauki Kościoła.
Później zaczyna się praca narzeczonych. Każda para ma oddzielny stolik, by móc indywidualnie rozmawiać.
Kursanci otrzymują również specjalne zeszyty ćwiczeń.
Celem kursu jest poznanie siebie, cech osobowości partnera, jego oczekiwań względem małżeństwa.
Dyskutuje się również na temat miejsca Boga i wiary w życiu przyszłych małżonków.
Uczestnicy kursu uczą się, czym są sakramenty i co oznacza każde słowo w tekście przysięgi małżeńskiej,
o rozwiązaniu sporów i o odchodzeniu z domu rodzinnego. Kurs kończy się uroczystą mszą świętą.

Ile kosztuje ślub ?

Koszty ślubu sprowadzają się do dobrowolnej ofiary.
Najczęściej narzeczeni, którzy pytają księdza o należności, słyszą w odpowiedzi:, „co łaska".
Ale zdarzają się parafie, w których ta odpowiedź jest inna:, „co łaska, ale nie mniej niż 500 zł".

Zapowiedzi

W parafiach obojga narzeczonych w dwie kolejne niedziele, dwa tygodnie przed ślubem, powinno być ogłoszone, że para zamierza się pobrać. Za ten zwyczaj każda z osób płaci ok. 100 zł.
Każdy, kto usłyszy zapowiedzi, a wie o istniejącej przeszkodzie, by para się pobrała, powinien zawiadomić o tym kancelarię parafialną.
Jeżeli ślub odbywa się w innym kościele niż parafie obojga narzeczonych,
zaręczeni zobowiązaniu są dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii.

Licencja

Jeżeli para zamierza pobrać się w innej parafii, do której nie należy ani pan młody, ani panna młoda,
przynajmniej jedno z nich musi poprosić księdza w swojej parafii o wystawienie licencji.
Dokument należy złożyć w kościele, w którym odbędzie się ślub. Uzyskanie licencji kosztuje ok. 150 zł.
W kancelarii uiszcza się również inne ofiary podczas załatwiania formalności,
np. ok. 50 zł za uzyskanie aktu urodzenia, bierzmowania, chrztu.

Spowiedź

Narzeczeni mają obowiązek 2 razy przed ślubem przystąpić do sakramentu pokuty, m.in. dzień przed ceremonią.
Aby uzyskać podpis na specjalnym formularzu, powinni powiedzieć kapłanowi, że jest to spowiedź przedślubna.
Zaświadczenie o odbytym sakramencie pokuty dostarczają do zakrystii w dniu uroczystości.

Akt ślubu

Zgodnie z prawem kanonicznym tydzień przed ślubem narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej razem ze świadkami,
aby spisać akt ślubu. Jeśli świadkowie nie mogą stawić się osobiście, należy podać ich imiona, nazwiska, wiek i adresy.

Kościelny

Przed ślubem należy opłacić kościelnego. Co łaska otrzymuje ok.100 zł.
Jego obowiązkiem jest otworzenie kościoła przed ceremonią, tak aby goście mogli wcześniej zajmować miejsce w ławkach;
zapalenie światła i świec. Jeśli państwo młodzi nie wyznaczyli wcześniej innej osoby,
kościelny w odpowiednim momencie ceremonii podaje obrączki. Ponadto obsługuje i pomaga księdzu podczas mszy.

Organista

Organista zagra nam na ślubie „Marsza Mendelsona”, „Ave Maria” i inne pieśni za ok. 100 zł.
Dodatkowe 50 zł kosztuje wynajęcie chóru kościelnego.
Taką samą opłatę należy wnieść, jeśli chcemy, aby śpiewał, np. ktoś z rodziny.
Płacimy wtedy kościelnemu chórowi rekompensatę.
Romantyczny zwyczaj, aby ceremonie ślubu uświetniała muzyka skrzypiec kosztuje ok. 150 zł.
Na szczęście fotograf i kamerzysta we własnym zakresie uzgadniają i opłacają zgodę na pozwolenie fotografowania i filmowania w kościele podczas ślubu.

Inne opłaty

Jeśli para młoda nie życzy sobie, aby podczas ceremonii ślubu, kościelny zbierał pieniądze na tacę,
powinna uiścić dodatkową opłatę ok. 100 zł.
Dekoracja kościoła kwiatami i rozłożenie dywanu w nawie głównej,
to wydatek ok. 300 zł. I w końcu udzielenie ślubu przez księdza to kosztuje od 400 zł.
Opłaty, które wnosimy w kancelarii parafialnej są przeznaczone na opłacenie prądu i ogrzewania podczas ślubu.
W czasie ślubu w kościele zapala się zazwyczaj wszystkie światła i świece. Para młoda korzysta również z kościelnych mikrofonów.
Po ślubie przed kościołem ktoś to musi posprzątać porozrzucany ryż, czy kwiaty. Poza tym nie tylko ślub w kościele jest drogi.
Również w Urzędzie Stanu Cywilnego za wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa należy zapłacić ok. 100 zł.
Należy pocieszyć się myślą, że nie docenia się niczego, co tanie, a tym bardziej darmowe.
Jeżeli małżeństwo ma być na całe życie, to trzeba w nie inwestować od samego początku, zarówno materialnie jak duchowo.

Dokumenty

W kancelarii parafialnej należy złożyć:
- aktualne świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania. Metryka nie może być starsza niż 6 miesięcy. Odbiera się ją w parafii, w której byliśmy ochrzczeni
- zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających możliwość zawarcia małżeństwa, wydane przez kierownika USC w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych
- oświadczenie odnośnie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci w trzech egzemplarzach. Trzeba wziąć pod uwagę, że zaświadczenie po 3 miesiącach od daty wystawienia traci moc urzędową
- potwierdzenie ukończenia lub uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim
- dowód osobisty
- świadectwo nauki religii.

Na podstawie złożonych dokumentów spisuje się protokół przedślubny i zapowiedzi.
 
 
 
 
Kościelne opłaty

Koszty ślubu sprowadzają się do dobrowolnej ofiary. Najczęściej narzeczeni, którzy pytają księdza o należności, słyszą w odpowiedzi:
"co łaska".
Przed ślubem narzeczeni dają "na zapowiedzi".
W parafiach obojga narzeczonych w dwie kolejne niedziele, dwa tygodnie przed ślubem, powinno być ogłoszone,
że para zamierza się pobrać. Za ten zwyczaj każda z osób płaci ok. 100 zł.

Jeżeli para zamierza pobrać się w innej parafii, do której nie należy ani pan młody,
ani panna młoda, muszą poprosić księdza w swojej parafii o wystawienie licencji.
Dokument należy złożyć w kościele, w którym odbędzie się ślub. Uzyskanie licencji kosztuje ok. 150 zł.
W kancelarii uiszcza się również inne ofiary, np. ok. 50 zł za uzyskanie aktu urodzenia, bierzmowania czy chrztu.
Jest on niepotrzebny, jeśli bierzemy ślub we własnej parafii.

Przed ślubem należy także opłacić kościelnego, który "co łaska" otrzymuje ok. 100 zł.
Obowiązkiem kościelnego jest otworzenie kościoła przed ceremonią,
tak, aby goście mogli wcześniej zajmować miejsca w ławkach; zapalenie światła i świec.
Jeśli państwo młodzi nie wyznaczyli wcześniej innej osoby, kościelny w odpowiednim momencie ceremonii podaje obrączki.

Ponadto obsługuje i pomaga księdzu podczas mszy.Organista
zagra nam na ślubie "Marsza Mendelssohna", "Ave Maria" i inne pieśni za ok. 100 zł.
Dodatkowe 50 zł kosztuje wynajęcie chóru kościelnego.
Taką samą opłatę należy wnieść, jeśli chcemy, aby śpiewał np. ktoś z rodziny (zazwyczaj jest to opłata pobierana w większych miastach). Płacimy wtedy kościelnemu chórowi rekompensatę.
Romantyczny zwyczaj, aby ceremonie ślubu uświetniała muzyka skrzypiec kosztuje ok. 150 zł.

Na szczęście fotograf i kamerzysta
we własnym zakresie uzgadniają i opłacają zgodę na pozwolenie fotografowania i filmowania w kościele podczas ślubu.
Jeśli para młoda nie życzy sobie, aby podczas ceremonii ślubu kościelny zbierał pieniądze na tacę, powinna uiścić dodatkową opłatę ok. 100 zł. Dekoracja kościoła kwiatami i rozłożenie dywanu w nawie głównej to wydatek ok. 300 zł.
I w końcu udzielenie ślubu przez księdza kosztuje od 400 zł.
Opłaty, które wnosimy w kancelarii parafialnej są przeznaczone na opłacenie prądu i ogrzewania podczas ślubu.

W czasie ślubu w kościele zapala się zazwyczaj wszystkie światła i świece.
Para młoda korzysta również z kościelnych mikrofonów.
Po ślubie przed kościołem ktoś musi posprzątać porozrzucany ryż czy kwiaty. Ale nie tylko ślub w kościele jest drogi.
Również w urzędzie stanu cywilnego za wydanie zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa trzeba zapłacić ok. 100 zł.
Należy pocieszyć się myślą, że nie docenia się niczego, co tanie, a tym bardziej darmowe.
Jeżeli małżeństwo ma być na całe życie, to trzeba w nie inwestować od samego początku, zarówno materialnie, jak i duchowo.
 
 
 
 
Kto płaci

Panna Młoda
- zaproszenia
- sala
- jedzenie
- wystrój kościoła
- suknia

Pan młody
- obrączki
- zdjęcia i video
- alkohol i napoje+1000 bar
- kwiaty dla żony, butonierka
- opłata ceremonii
- własny strój
- orkiestra/muzyka
- samochód (paliwo)
 
 
 
 
Lista Przebojów Ślubnych

Niezależnie od charakteru Ceremonii Zaślubin: religijnego czy też świeckiego, kanon utworów stosownych do wykonania jest ten sam.
Biorąc pod uwagę przewagę zawieranych ślubów kościelnych/ konkordatowych skupimy się na ceremonii religijnej.
W trakcie nabożeństwa jest pięć miejsc w liturgii, w których można wykonać utwory o charakterze bardziej uroczystym
podkreślającym jej szczególny charakter:

- Wejście Pary Młodej do Kościoła
- Ofiarowanie
- Komunia
- Po błogosławieństwie końcowym
- Wyjście Pary Młodej z Kościoła
Biorąc po uwagę dobór repertuaru należy uzmysłowić sobie różne możliwości zróżnicowania charakteru uroczystości.

Ślub romantyczny

Jest jedną z opcji, liryczną, która z założenia eliminuje formy fanfarowe w pozycji 1 i 5 czyli m.in.
rezygnacja z Marszu Weselnego na Wyjście Pary Młodej z Kościoła.
W takim przypadku repertuar mógłby wyglądać na przykład tak:
- Wejście Pary Młodej do Kościoła - Aria na Strunie G -J.S.Bach
- Ofiarowanie - Ave Maria
- Komunia - Panis Angelicus-C.Franck
- Po błogosławieństwie końcowym - Zima-Largo-Vivaldi
- Wyjście Pary Młodej z Kościoła - Arioso - J.S.Bach
Tu mogą wykorzystać każdy z dostępnych zespołów/ głosów/ instrumentów, ze wskazaniem na skrzypce, flet i śpiew.

Ślub tradycyjny

Druga wersja Oprawy Muzycznej Ślubu, z obwieszczającą przybycie do kościoła Pary Młodej formą fanfarową na Wejście,
i oczywiście z Marszem Weselnym F. Mendelssohn'a na Wyjście Pary Młodej z kościoła.
- Wejście Pary Młodej do Kościoła - Te deum -Charpentier
- Ofiarowanie - Ave Maria
- Komunia - Panis Angelicus-C.Franck
- Po błogosławieństwie końcowym - Zima-Largo-Vivaldi
- Wyjście Pary Młodej z Kościoła - Marsz Weselny - F. Mendelssohn
Biorąc pod uwagę taki tradycyjny układ musimy zdawać sobie sprawę z tego,
że tylko trąbka, puzon lub zespoły wykorzystujące te instrumenty
są w stanie w pełni zrealizować program emocjonalny zawarty w tym układzie.
Gdy korzystają Państwo z innych opcji, np. skrzypiec, śpiewu, to p.1 i 5. pozostają do zagrania tylko i wyłącznie przez organistę.
Istnieje możliwość połączenia brzmienia trąbki i skrzypiec, lub trąbki lub śpiewu, uzyskujemy wtedy maksymalnie liryczne formy
(skrzypce, śpiew) w środkowej części liturgii, oraz super fanfarę(trąbka) na początek i koniec.
Dwie przedstawione propozycje są jak najbardziej możliwe do dowolnego miksowania konwencji Państwa Uroczystości.
Utwory stosowne do wykorzystania podczas Uroczystości Ślubnej
(przykładowe pliki do pobrania w formacie mp3)

Lp. Nazwa utworu Wykonuje/ wykonują Czas trwania Wielkość pliku
1 Alleluja-Mesjasz-Haendel Orkiestra kameralna+chór ok.4'20
2 Aria na strunie G-J.S.Bach Orkiestra smyczkowa ok.3'20
3 Arioso-J.S.Bach
Puzon+organy ok.2'40 2,43MB
4 Ave Maria-J.S.Bach Trąbka+organy ok.3'00
5 Ave Maria-F.Schubert Tenor+orkiestra kameralna ok.2'30
6 Ave Maria-G.Caccini Sopran+orkiestra kameralna ok.4'00
7 Largo-Xerxes-Haendel
Puzon+organy ok.4'30 4,12MB
8 Marsz Weselny-F.Mendelson
Puzon+organy ok.1'20 1,20MB
9 Marsz Weselny-R.Wagner
Puzon+organy ok.1'40 1,48MB
10 Obój Gabriela-E.Morricone Obój+orkiestra kameralna ok.1'58
11 Panis Angelicus-C.Franck
Puzon+kornet+organy ok.3'20 3,09MB
12 Samotny Pasterz Flet+orkiestra ok.4'20
13 Te-deum -Charpentier Trąbka+organy ok.2'00
14 Zima-Largo-A.Vivaldi Kwartet smyczkowy ok.1'5
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego